RSS
 

Om gården

Gården ble registrert som boplass i 1545 med navnet Wegordhaug. Siden har navnet vært under endring fram til 1723 da Wærhaug ble det endelige navnet. Sannsynligvis har stedet vært et bo – område lenge før det.

Den eies i dag av 3. generasjon med delt virksomhet på tradisjonelt kornbruk / skog og stalldrift. Eiendommen Skolsegg som grenser inntil, er blitt kjøpt i tillegg.

Totalt med jord, skog og beiter er det 450 da kornåker, 40 da eng, 635 da skog og ca. 140 mål beiter. I tillegg disponeres en del areal til luftegårder.

En viktig hendelse i gårdens historie er den tragiske brannen i oktober 2008. Driftsbygningen er nå bygget opp igjen, og hestene flyttet inn i stallen sommeren 2010.